Vejledningen om kvalitetssikring på almene vandværker

Vejledning om kvalitetssikring på almene vandværker er nu sendt i høring.

Vejledningen uddyber de kvalitetskrav til almene vandforsyninger, som er fastsat i bekendtgørelsen om kvalitetssikring.

Med vejledningen følger endvidere forslag til Naturstyrelsens hjemmeside, som også indeholder kvalitetssikring-, miljø,- og energiledelsessystemer i vand og spildevandsforsyninger.

Det er i dag frivilligt for vand og spildevandsforsyninger at indføre miljø- og energiledelse.

Materialet kan findes på Høringsportalen

Høringsfrist

Høringsfristen udløber den 14. marts 2014.

Har du bemærkninger?

Eventuelle bemærkninger m.v. kan sendes til Pernille Weile senest den 3. marts 2014.