FVD har afgivet høringssvar:
Konteringsvejledning

Forsyningssekretariatet har den 27. september 2014 sendt udkast til konteringsvejledning i høring.

Foreningen af Vandværker i Danmark hilser overordnet udkastet velkomment. Foreningen håber, at der med en ny konteringsvejledning kan skabes et bedre og mere ensartet datagrundlag for den eksisterende og kommende benchmarking af vandværkerne.

De problemer der har været med at foretage en retfærdig og velbegrundet benchmarking bør efter foreningens opfattelse føre til, at benchmarkingen i en periode ikke indgår i beregningen af prisloftet – i erkendelse af, at den først skal afprøves for at sikre imod urimelige justeringer.

Læs FVD's høringssvar her.