FVD har afgivet høringssvar:

Lovforslag om bedre og hurtigere internetadgang for danskerne

L 157 om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjeneste og konkurrenceloven.

Folketinget behandler for tiden ovennævnte lovforslag L 157, hvis hovedformål er at skabe bedre rammebetingelser for udbredelsen og anvendelsen af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. Loven er en implementering i dansk ret af EU´s infrastrukturdirektiv.

Efter forslaget er et af formålene at mindske omkostningerne forbundet med etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation (bredbånd) ved at indføre nye regler om fællesudnyttelse af passiv infrastruktur og forberedelse af bygninger og højhastighedsnet.

Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at ledningsnet til vand er medtaget. Vand til transport af drikkevand skal af hensyn til vandets kvalitet ske i helt lukkede systemer uden påvirkning fra andre kilder i form af bl.a. andre ledningsnet, der ud fra en økonomisk betragtning ønskes anlagt via drikkevandsledningerne.

Læs FVD's høringssvar i fuld længde