Høringssvar:
Indsatsområder og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

Vi har netop afsendt høringssvar vedrørende:

  • udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
  • udkast til et nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner ”Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder”.

Læs høringssvaret her
Læs høringsmaterialet her.