Høring:
Bekendtgørelser om vandplaner og vandråd

Naturstyrelsen har den 20. december 2013 sendt følgende tre udkast til bekendtgørelser i høring:

  1. Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende foranstaltninger.
  2. Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande
  3. Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen efter lov om vandplanlægning.

FVD har kommentarer til bekendtgørelse nr. 1 og har atter påpeget det uheldig i at anvende ordet ’vandråd’ og påpeger de misforståelser et sammenfald af navne kan medføre. Desuden ønsker FVD en afklaring af om de vandråd, der dannes nu, er permanente eller om blot gælder den generation af vandplaner, der behandles nu. 

Foreningen af Vandværker i Danmark har ikke kommentarer til de to næste bekendtgørelser.