Høring: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Arbejdet med fastsættelse af måling for perflourerede stoffer er afsluttet, og det fremgår nu af bekendtgørelsens bilag. Herefter er der fastsat regler for hvilke forbindelser, der skal måles for og af vejledningen fremgår det, i hvilke områder, kommunerne skal være opmærksomme på et behov for at måling kan blive aktuelt.

Samtidig er grænseværdien for summen af PFAS-forbindelser sat til 0,1 mikrogram/liter. Efter Danske Vandværker opfattelse er der nu skabt et klart hjemmelsgrundlag for hvor og hvordan, der i vandværkernes enkelte måleprogrammer kan suppleres med måling for disse forbindelser. Foreningen kan på det grundlag tiltræde forslaget.

Læs høringssvaret her.