Rådgivning

Vi yder relevant rådgivning.

Du kan få rådgivning over telefonen, via mail eller ved at udfylde en formular på www.danskevv.dk

Rådgivning om juridiske spørgsmål
Vandværket kan få juridisk råd og vejledning om gængse problemstillinger så som:
Regler for bestyrelsesarbejde, vandværkets takstblade og regulativer og om samarbejdet med lodsejere, forbrugere og kommunerne.

Rådgiverne kan blandt andet hjælpe med at formulere breve til myndigheder eller lodsejere. Rådgiverne kan også læse takstblade og regulativer igennem, så du er sikker på, at de lever op til lovkravet.

Rådgivning om økonomi
Vandværker kan få rådgivning om økonomiske spørgsmål for eksempel rådgivning om regnskabslovens betydning for vandværket, hvordan et regnskab og kontoplaner opsættes og afrapportering til generalforsamlinger.

Praktisk og teknisk rådgivning
Hvis du står med en udfordring af praktisk og tekniske karakter, så kan du få rådgivning om helt dagligdags udfordringer, som opstår, når et vandværk skal drives effektivt. Du kan også få råd og vejledning om praktiske elementer i forhold til sammenlægninger af vandværker eller håndtering af forureningssager.