Pensionsordning

Få gode pensionsvilkår gennem Danske Vandværkers rammeaftale med skandia: | PensionsSelskabet.

Gennem rammeaftalen med skandia: | PensionsSelskabet kan vandværkets ansatte få en pensionsløsning, der sikrer både forebyggelse, sundhedsforsikring, sikkerhed ved sygdom og død og selvfølgelig opsparing. Og vandværket sikres en enkel og fleksibel pensionsmodel, der kan administreres via diverse lønsystemer og følger de generelle vilkår på markedet.

Formålet er selvfølgelig at sikre en god pension, der kan tage over, når medarbejderen skal nyde sit otium. Men også lige her og nu er der fordele; for eksempel i form af økonomisk sikkerhed, rabat på omkostningerne og der skal ikke afgives helbredsoplysninger for at komme med i sundhedsforsikringen så alle ansatte kan komme med og få mere for pensionspengene.

Skandia
Skandia er blandt nordens største pensionsselskaber, er kundeejet og har 2,5 mio. kunder og forvalter mere end 450 mia. kroner i en uafhængig formueforvaltning. PensionsSelskabet er specialiseret i rådgivning om Skandias produkter i Danmark og yder landsdækkende service.

Pensionsløsning
Den samlede løsning består af følgende 3 elementer:
• Forebyggelse– anonymt og uden omkostninger
• Sundhedsforsikring – med eget valg af behandler og uden helbredsoplysninger
• Firmapension – med opsparing, pension ved sygdom og udbetaling ved kritisk sygdom og dødsfald

Hjælp til vandværket, når det gælder
Udover et årligt statusmøde så indeholder løsningen muligheder, der sikrer fastholdelse af et lavt sygefravær, mulighed for øget trivsel og dermed øget effektivitet og hjælp, når uheldet er ude hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt. Derudover er der hjælp i form af rådgivning og koordinering fra Skandias Health Care Manager, hvis der er udsigt til et længerevarende sygdomsforløb.

Forebyggelse
Forebyggende er der hjælp via forebyggelsespakker til den ansatte, så den ansatte selv kan sætte ind inden det går galt som for eksempel med stress. Den ansatte har naturligvis fuld anonymitet og hverken vandværket eller pensionsselskabet bliver orienteret om at de benyttes eller om udfaldet af de personlige tests. Programmerne kører via internet og e-mails.

Sundhedsforsikring
Og i hverdagen hjælper sundhedsforsikringen hurtigt med behandlinger, undersøgelser og operationer ved for eksempel sygdom og ulykke.

Firmapension
Går det rigtigt galt kan der efter 3 måneder udbetales en pension som erstatning for en del af lønnen. Så længe den ansatte er ansat hos vandværket udbetales pensionen til vandværket, hvis den ansatte har mistet ½ af sin erhvervsevne eller mere. Dertil kommer selvfølgelig en opsparing kombineret med økonomisk sikkerhed ved kritisk sygdom og ved dødsfald.

Krav
Det er et krav at vandværket er medlem af Danske Vandværker og at der etableres en pensionsaftale for fremtidigt ansatte. Indbetalingen bør udgøre i alt 12% af lønnen, men kan starte ved 3% af lønnen + sundhedsforsikring.