SKI - indkøb med rabatter der mærkes

Danske Vandværker har en fælles indkøbsaftale med SKI. Her kan vandværket købe en række services og produkter med rabatter, der virkelig kan mærkes.

SKI laver aftaler på vegne af alle offentlige indkøbere, og kan derfor garantere leverandørerne store mængder med gode rabatter. 

Udbudspligt er overholdt
Det er ressourcekrævende at gennemføre et EU-udbud eller tilsvarende udvælgelsesprocesser. Uanset om man er tvunget til et EU-udbud på grund af leverancens størrelse eller skal konkurrenceudsætte af andre grunde, så har SKI afholdt disse omkostninger og taget besværet (eks. risiko for klager).

Populære aftaler