Rammeaftale med Arbejdernes Landsbank

Få gode bankvilkår gennem Danske Vandværkers rammeaftale med Arbejdernes Landsbank.

Gennem rammeaftalen med Arbejdernes Landsbank kan vandværket få positive renter på de penge, der står på kontoen – det gælder både, når der er tale om en driftskonto og en formuekonto. Det eneste krav til vandværket er, at det indgår i et helkundeforhold med banken.

Arbejdernes Landsbanks rentesatser for medlemmer af Danske Vandværker:

Rente: Indlån på driftskonto:                   Indestående op til p.t. kr. 200.000 er
                                                                  uforrentet, mens alt indestående over
                                                                  kr. 200.000 p.t. forrentes med 0,10 % p.a.

Rente: Indlån på Formueflex:                  p.t. 0,25 % p.a. uden en beløbsmæssig
                                                                  undergrænse, og med mulighed for, at
                                                                  indsætte op til kr. 25 mio på kontoen

Gebyrer aftales individuelt

Rammeaftalen er omfattet af forskellige gebyrer, som aftales individuelt med det enkelte vandværk.

Finansiering er også en mulighed

Arbejdernes Landsbank tilbyder også individuel finansiering med fordelagtige fastsatte rentesatser fra p.t. 2,00 % p.a. Denne rentesats kræver dog en kommunekaution.

Desuden kan Arbejdernes Landsbank tilbyde favorable aftaler til etableringsomkostninger.

Alle aftaler om finansiering forudsætter, at det enkelte vandværk kan kreditgodkendes efter normale standarder.

Yderligere informationer

Kontakt erhvervskundechef Bo Jakobsen, Arbejdernes Landsbank.

Filialen i City, Vesterbrogade 5, 1502 København V
T: 38 48 30 01, D: 38 48 35 35, mail: bj@al-bank.dk

Henvis til dit medlemskab af Danske Vandværker.

Aftale gennem en lokal Arbejdernes Landsbank

Hvis vandværket ønsker, at samarbejde med en af Arbejdernes Landsbank lokale afdeling, så vil Bo Jakobsen sørger for at videresende vandværkets oplysninger til den lokale afdeling.