Kontingent 2017

Fra og med 2017 tager vi en ny kontingentstruktur i brug for vandværkskontingentet. Strukturen er sammensat af tre satser.

Vandværksmedlem  Pris Virksomhedsmedlem
Grundsats 2.400 kr. 1.095 kr.
Udpumpet vandmængde m3 0,025 kr. pr. m3  
Antal forbrugere 1,80 kr. pr. forbruger  

 

 Eksempel: Vandværker    
Grundsats 2.400 2400
Udpumpet vandmængde m3 94.691 x 0,025 kr. 2.367,28
Antal forbrugere 760 x 1,80 kr. 1.368
Kontingent i alt   6.135,28 kr.

Alle priser er ekskl. moms. Forbehold for trykfejl