Transientbeskyttelse (lynbeskyttelse)

Police nr. 642 22.439

Lynnedslag på vandværket kan medføre store ødelæggelser på det elektroniske udstyr. Mange lynnedslag kan undgås med transientbeskyttelse.

Krav om transientbeskyttelse

Efter det første lynnedslag kræver Tryg, at vandværket installerer transientbeskyttelse.

I forbindelse med installationen af transientbeskyttelse udfyldes der en installationserklæring, som skal sendes til godkendelse hos Danske Vandværker.  

Selvrisiko

Første lynskade uden transientbeskyttelse fratrækkes almindelig selvrisiko.

Selvrisikoen for efterfølgende lynskade uden transientbeskyttelse 5 dobles i forhold til normalrisikoen, der alt efter udpumpet vandmængde ligger mellem 5-10.000 kr.