Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer

Denne forsikring er en tillægsforsikring til All-Risk forsikringen.

Policenr. 882 850.010

Bestyrelsesmedlemmer er ikke altid omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Danske Vandværker anbefaler derfor, at vandværket tegner ulykkesforsikring til bestyrelsesmedlemmerne.

Forsikringen dækker 

Forsikringen dækker ulykker, der sker i forbindelse med et arbejde, som bestyrelsesmedlemmet er valgt til at udføre for vandværket - også ved rejser og kurser, der sker i vandværkets interesse. 

Desuden dækker forsikringen skader på briller. 

Vær opmærksom på

Hvis bestyrelsesmedlemmet vikarierer for en anden og i den forbindelse kommer ud for en ulykke eller brilleskade, så er vandværkets lovpligtige arbejdsskadeforskring der dækker - ikke ulykkeskadeforsikringen.