Udvidet grundejerforsikring

Denne forsikring er en tillægsforsikring til All-Risk forsikringen.

Policenr. 670 8.003.000

Vandværket skal tegne en udvidet grundejerforsikring, når mere end fem grunde eller matrikler skal medforsikres under All Risk-forsikringen.

Gå til All Risk forsikringen og læs mere - det er også All Risk forsikringens police og betingelser der er gældende for denne forsikring.