Entrepriseforsikring

Denne forsikring er en tillægsforsikring til All-Risk forsikringen.

Policenr. 642. 22.439

En entrepriseforsikring dækker alt bygningsarbejde i forbindelse med opførelse af selvstændige bygninger og ved om- og tilbygning på eksisterende bygninger.

Forsikringssum op til 5 mio. kr.

Forsikringen med en entreprisesum på op til 5 mio. kr. kan tegnes hos Danske Vandværker. 

Forsikringen gælder en bygge- og anlægsperiode på 6 måneder.

Læs faktablad om entrepriseforsikringen HER

Forsikringssum over 5 mio. kr.

Entrepriseforsikring med bygge- og anslægarbejder på over 5 mio. kr. kan tegnes direkte hos Tryg på telefon 70 11 20 20.

Forsikringen skal tegnes minimum 8 dage før arbejdet påbegyndes.