Hvorfor skal el-tavler termograferes?

Gentagne, utilsigtede afbrydelser i et produktionsflow er ofte den dyreste hindring for en effektiv produktion. Der kan spares mange penge i virksomheden, når årsagen til afbrydelser findes og elimineres.

Det er ikke et spørgsmål om ”hvis” – men derimod et spørgsmål om, ”hvornår” din el-installation udvikler en fejltilstand.

Det skyldes ofte slid og ælde, men kan også skyldes fejldimensioneringer, fejlmonteringer – f.eks. under om/til-bygninger.

Termografering 1

Elektriske komponenter i en el tavle har en begrænset levetid ligesom alle andre for-brugsgenstande man benytter i dagligdagen.

En komponent i unormal eller kritisk tilstand vil udvikle mere varme end normalt. Varmeudviklingen er selvforstærkende for komponenten, og den reducerer levetiden væsentligt.

Den hyppigste fejlkilde er ofte ”løse forbindelser”

”Løse forbindelser” kan også opstå ved al-mindelig brug, idet komponenterne opvar-mes og afkøles.

Metaldelene i og omkring komponenterne vil tilsvarende udvide og trække sig sammen. Disse bevægelser i metallerne medvirker til løse forbindelser og/eller eventuelle brud på ledninger.

Elektriske hoved- og styretavler skal efterses, rengøres og termograferes mindst én gang årligt.

Alvorlige fejl, der kan give produktionsstop og evt. forårsage brand, kan afsløres ved denne metode. Fejlene kan være af en art, der kun meget vanskeligt kan findes ved normale eftersyn af tavlerne.

Regelmsæssig termografering mindsker risikoen

Regelmæssige termografiundersøgelser af elektriske hoved- og styretavler er i dag et naturligt supplement til almindelige forebyggende vedligeholdelsesforanstaltninger.

Undersøgelserne medvirker til at reducere risikoen for brand og/eller funktionsfejl i elinstallationerne.

Almindeligt foto af eltavle

Termografering 2


Termo-foto af samme tavle viser tydelig fejl på én sikringsgruppe, hvor temperaturen er for høj

Termografering 3