Cyber Risk-forsikring

Bliv forsikret mod cyberangreb og sov roligt om natten.

Truslen fra cyberangreb er i dag lige så reel som fysisk skade på ejendom.

Cyber Risk-forsikring findes i 3 forskellige pakker

  

Udfordringer i forbindelse med et cyberangreb eksempelvis:

Tab af data
Tab af data og offentliggørelse af fortrolig information. Digitale data kan mistes eller lækkes fra vandværkets systemer for eksempel data, der mistes fra en pc, laptop, smartphone eller tablet. Det kan være personoplysninger, der behandles uretmæssigt, lækkede kundeoplysninger eller et hackerangreb – både udefra kommende og internt fra egne medarbejdere.

It-problemer
Vandværket er nødt til at forholde sig til et cyberangreb, samtidig med at driften skal fortsætte.
Er der tale om et dataudslip eller hacking? Hvordan er det sket? Hvor er data nu? Har it- afdelingen erfaring med brud på sikkerheden og mere omfattende hacking? Kan lækagen stoppes? Skal serveren lukkes? Skal I finde en erstatningsserver med andet software? Er der en katastrofeplan for retablering efter nedbrud, og hvordan skal den eksekveres?

PR-problemer
Nyheden om cyberangreb eller datatab spreder sig hurtigt og særligt via de sociale medier. Tilliden til vandværket kan forsvinde i løbet af få timer, derfor kræver situationen omhyggelig styring og hensyntagen til medierne, kunder, medarbejdere og andre interessenter. Er I nødt til at fortælle jeres kunder at deres data er tabt? Hvem skal ellers informeres, og hvordan gøres det bedst? Hurtig handling og omhyggelig styret PR-reaktion er alfa og omega for at genvinde kundernes tillid og beskytte vandværkets omdømme.