Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Police nr. 670 8.003.000

Forsikringen dækker, hvis vandværkets virke eller vand er skyld i skade for tredje mand, forbrugere og deres ejendom. Forsikringen dækker også uopsættelige graveskader.

Uopsættelige skader
Det vil sige skader, der kræver handling her og nu. Eksemeplvis en skade, der sker i en weekend eller i en situation, hvor det ikke er muligt at få få fat i vandværkets normale samarbejdspartner/entreprenør, eller hvis det ikke er muligt at få adgang til nødvendige tegninger eller oplysninger hos myndigheder.

Eksempel på erhvervsansvar

  • En person kommer til skade som følge af fald over en stophane eller ventil, der stikker op af jorden
  • Oversvømmelse i kælder og ødelagt indbo som følge af et pludseligt ledningsbrud
  • Tørvejrsbrud forårsager underminering af en vej og et køretøj ødelægges under passage

Yderligere information om erhvervsansvar

Eksempel på produktansvar
Skader på personer eller ting ved brug af vand fra vandværket.  

Derudover dækker forsikringen erstatningskrav fra medarbejder, der er kommet til skade under arbejdet.

Basispakke
Forsikringen kan kun tegnes samlet i Basispakken.