Arbejdsskade forsikring

Police nr. 655 140.649

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og skal tegnes uanset om arbejdsforholdet er kortvarig eller permanent og om arbejdet er lønnet eller ulønnet.

En arbejdsskadeforsikring dækker den person, der udfører arbejde for vandværket.

Briller, høreapparater og lignende er også omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Vær opmærksom på:

  • Forsikringen dækker IKKE ved udførelse af arbejde bestyrelsesmedlemmet er valgt til at udføre.
  • Forsikringen DÆKKER hvis bestyrelsesmedlemmet vikarierer for en anden og i den forbindelse kommer ud for en ulykke eller brilleskade.  

Faktablad om arbejdsskade forsikring klik HER

Det arbejde, som bestyrelsesmedlemmer er valgt til at udføre for vandværker, kan forsikres gennem en ulykkesforsikring.

Police og betingelser

Her er loven om arbejdsskader gældende.

Det vil sige det er Arbejdsskadestyrelsen der opgør arbejdsskader. Læs mere via dette link til Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside