All Risk forsikring

Police nr. 642-22.439

All Risk forsikringen dækker vandværkets ejendomme og produktionsanlæg mod skader opstået ved blandt andet brand, storm, lynnedslag og vandskader.

Desuden dækker All Risk hackerangreb i netbank.

Vi har lavere selvrisiko på bærbart udstyr som iPads, mobiltelefoner og måleudstyr.

Særlig selvrisiko ved lynnedslag - Transientbeskyttelse:
Nul kroner i selvrisiko på lynnedsalg og overspændinger hvis I har en godkendt transientbeskyttelse. Uden godkendt transientbeskyttelse fem dobles selvrisikoen efter første skade. Læs mere om transientbeskyttelse her

Særlig selvrisiko ved el-skader - Termografering
Hvis vandværket vælger at termografere, er der nul kroner i selvrisiko.

Hvis kravene til termografi ikke overholdes, fordobles selvrisikoen.
Læs mere om termografering

Særlige forhold ved varmt arbejde
Forsikringen dækker kun en eventuel brand, der er opstået i forbindelse med udførelse af vamt arbejde, når en særlig tilladelsesblanket er udfyldt og underskrevet af både vandværk og egne og/eller eksterne håndværkere. 

Specialdækning på løsøre:

  • EDB-udstyr, som er placeret i hjemmet hos et af vandværkets bestyrelsesmedlemmer.
  • Indbrud med tyveri af løsøre fra skur, container eller redskabsrum, der er forsvarligt aflåst med godkendt lås.
  • Skader på pumpestation og brønde på og uden for vandværkets matrikel.

Medforsikring af entreprenør:
Ved om- eller tilbygning på vandværket kan en entreprenør uden beregning blive medforsikret for op til kr. 5 millioner mod brand- og stormskader i byggeperioden. 

Det kræver, at der bliver lavet et notat om dette jf. AB 92 § 8
hente skema til EntrepriseNotat.

For at tegne entrepriseforsikring klik her   

Har I mere end 5 grunde eller matrikler?
Der skal tegnes en udvidet grundejerforsikring, hvis vandværket ejer mere end fem grunde/matrikler. 

Basispakke
Forsikringen kan kun tegnes samlet i Basispakken.