Fraskrivelse af ansvar ved levering af vand

Erhvervskunder

For erhvervskunder kan manglende vand eller forurenet vand have stor betydning for erhvervsvirksomheden og medføre store tab.

Fraskrivelse af ansvar

Vandværket bør indgå en leveringsaftale med en ansvarsfraskrivelsesklausul med samtlige erhvervskunder i forsyningsområdet.

Samtidig bør erhvervsvirksomhederne opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Klausulen om ansvarsfraskrivelse skal fremgå af vandværkets leveringsbestemmelser.

Private kunder

For private kunder kan levering af forurenet vand også have stor betydning i form af personskader og skade på ting.

Læs mere om