Arrangementer

Tilbage til forrige side

Indvinding af drikkevand

Dato: 03-05-2017
Region: ØST

Tilmeldingsfristen er udløbet

Sted

Hotel Hillerød
Milnersvej 41
3400 Hillerød
Tlf: 48 24 08 00

Forplejning

Ja

Underviser:

Thomas Brøker, Brøker A/S;

Tid

Kl. 17:30 - 21:30

Tilmeldingsfrist

19-04-2017

Max antal deltagere

30

Ansvarlig

Jens Andreasen, Danske Vandværker

Deltagerliste

Mere info

Formål
Du får et indgående kendskab til vandets vej fra grundvandsmagasinet, via boring og råvandsledning til vandværket, herunder hvorledes en boring er opbygget.

Du får også viden om dykpumper, stigrør og energispild.

 

Målgruppe
Kurset henvender sig til den driftsansvarlige på vandforsyningen for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/ VVS’er, som passer vandforsyningen, samt ansatte og bestyrelsesmedlemmer.

 

Deltagerbevis

Alle kursister, der deltager i hele kurset får udleveret et deltagerbevis.

 

Undervisning

Aftenkursus som består af 4 lektioner af 45 minutter.

 

Kursusmateriale

·         Kompendium: Drift af vandforsyning

Du får udleveret kursusmateriale med den gennemgåede teori, emner og eventuelle anbefalinger.

 

Uddannelsesforløb

Kurset er modul 2 af 9 moduler af uddannelsesforløbet for den driftsansvarlige.

·         Modul 1: Grundlæggende vandforsyning

·         Modul 2: Indvinding af drikkevand   

·         Modul 3: Behandling og udpumpning af drikkevand

·         Modul 4: Distribution af drikkevand

·         Modul 5: Tilbagestrømningssikring og vandmålere

·         Modul 6: Grundlæggende vandkvalitet

·         Modul 7: Sygdomsfremkaldende bakterier, zoneopdeling og reaktion ved forurening

·         Modul 8: Gode hygiejneregler

·         Modul 9: Kvalitetssikring og risikovurdering

 

 

Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.
(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2). 

Tilbage til forrige side