Arrangementer

Tilbage til forrige side

Hygiejnekursus UDEN overnat

Dato: 07-06-2017 - 08-06-2017
Region: Danske Vandværker

Tilmeldingsfristen er udløbet

Sted

Agerskov Kro og Hotel
Hovedgaden 3
6534 Agerskov
Tlf: 7483 3228
www.agerskov-kro.dk

Forplejning

Ja

Underviser:

; Niels Grann, Danske Vandværker; Christian Schmidt, NIRAS;

Tid

Starttidspunkt første dag: kl. 07:45
Sluttidspunkt sidste dag: kl. 14:00

Tilmeldingsfrist

26-04-2017

Max antal deltagere

5

Ansvarlig

Niels Grann, Danske Vandværker

Deltagerliste

Mere info

Tag med på Danske Vandværkers hygiejnekursus og få styr på, hvordan vandforsyningen kan reducere risikoen for forurening i alle led fra boring til forbruger. Kurset lever op til alle lovkrav om kvalitetssikring.

Uden overnatning

Kurset er 2 dags kursus uden overnatning, men med fuld forplejning, dvs. også morgenmad og aftensmad. Ønsker du også overnatning, skal du i stedet vælge ”Hygiejnekursus – Med overnatning”.

Formål 

På kurset får du et grundigt kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer.

Kurset fokuserer på, hvordan forsyningen kan undgå forureninger i alle led lige fra boringer til forbrugerne: Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureninger forhindres eller minimeres. 

Gennem en grundig introduktion til både hygiejneregler og hygiejnezoner, bliver du klædt på til at håndtere både rengøring og desinfektion, og hvilke midler der må bruges.

Endelig får du en grundig viden om de forholdsregler, som forsyningen skal træffe, hvis forurening rammer: Hvad skal I gøre, og hvordan skal I reagere i forhold til myndigheder og forbrugere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den driftsansvarlige på vandforsyningen for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/ VVS’er, som passer vandforsyningen.

Deltagerbevis eller certifikat

Alle kursister, der deltager i kurset fra start til slut får udleveret et deltagerbevis. 

Kursister, der afslutter kurset med en bestået prøve, får udstedt et certifikat. 

Prøven er bestået, når 15 af de 20 spørgsmål er rigtig besvaret. 

Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter.

Undervisning

Intensivt kursusforløb med 2 dages undervisning.

• 7-9 lektioner om dagen.

• Lektionerne er på 45 minutter.

• Besøg på vandforsyning. 

Kursusmateriale

• Kompendium: Elementær vandværkshygiejne

• Love, bekendtgørelser og vejledninger.

Du får udleveret kursusmateriale med den gennemgåede teori, emner og anbefalinger.

 

Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket. 

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2).

Tilbage til forrige side