Arrangementer

Tilbage til forrige side

Hygiejnekursus - selvstudie

Dato: 08-06-2017
Region: Danske Vandværker

Tilmeldingsfristen er udløbet

Sted

Agerskov Kro og Hotel
Hovedgaden 3
6534 Agerskov
Tlf: 7483 3228
www.agerskov-kro.dk

Underviser:

;

Tid

Kl. 14:00 - 15:45

Tilmeldingsfrist

26-04-2017

Max antal deltagere

20

Ansvarlig

Niels Grann, Danske Vandværker

Deltagerliste

Mere info

Med Danske Vandværkers hygiejnekursus få du styr på, hvordan du håndterer hygiejnen på vandforsyningen. Kurset lever op til alle lovkrav om kvalitetssikring, som beskrevet i bekendtgørelse 132.

Formål 

På kurset får du et grundigt kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer.

Kurset fokuserer på, hvordan forsyningen kan undgå forureninger i alle led lige fra boringer til forbrugerne: Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureninger forhindres eller minimeres. 

Gennem en grundig introduktion til både hygiejneregler og hygiejnezoner, bliver du klædt på til at håndtere både rengøring og desinfektion, og hvilke midler der må bruges.

Endelig får du en grundig viden om de forholdsregler, som forsyningen skal træffe, hvis forurening rammer: Hvad skal I gøre, og hvordan skal I reagere i forhold til myndigheder og forbrugere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den driftsansvarlige på vandforsyningen for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller smed/ VVS’er, som passer vandforsyningen.

Dokumentation for gennemført kursus

For at kunne dokumentere gennemført kursus, skal selvstudiet afsluttes med en prøve, som skal bestås. Ved bestået prøve, udstedes certifikat.

Prøven

Prøven tages på et af de kursussteder, hvor 2 dages kurset afholdes.

Prøven er bestået, når 15 af de 20 spørgsmål er rigtig besvaret.

Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter.

Der må ikke bruges hjælpemidler under prøven.

I timen før prøven, er der mulighed for at stille afklarende spørgsmål til kursuslederen om emnet.

Venligst mød mindst 15 minutter før prøvestart.

Undervisning

Selvstudie hvor kursusmaterialet fremsendes ca. 5 uger for prøven.

Kursusmateriale

• Kompendium: Elementær vandværkshygiejne

• Love, bekendtgørelser og vejledninger.

Loven kræver

Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2).

Tilbage til forrige side