Arrangementer

Tilbage til forrige side

Generalforsamling

Dato: 22-04-2017
Region: MIDT

Tilmeldingsfristen er udløbet

Sted

Pejsegården Brædstrup
Søndergade 112
8740 Brædstrup
www.pejsegaarden.dk

Forplejning

Ja

Underviser:

;

Tid

Kl. 12:00 - 15:00

Tilmeldingsfrist

17-04-2017

Max antal deltagere

800

Ansvarlig

Niels Christian Ravn, Danske Vandværker

Deltagerliste

Mere info

Forud for den ordinære generalforsamlingen afholdes ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af ajourføring af Region Midts vedtægter fremlagt på den ordinære generalforsamling i 2016. 

.:. Hent generalforsamlingsfolder her

Ordinære Generalforsamling:

Dagsorden:

   • Formanden byder velkommen.
   • Valg af stemmetællere.
   • Valg af dirigent.
   • Bestyrelsens beretning.
   • Indkomne forslag.
   • Regionens regnskab (for 2016) forelægges til godkendelse, og regnskabet for Danske Vandværker (2015) forelægges til orientering.
   • Godkendelse af regionens budgetoplæg.

§  Valg af bestyrelse. På valg er:

o    Willy Tang, Mårslet.                

o    Jens Ole Skovgaard Jensen, Låstrup.

o    Anders Kaa, Malling.

   • Valg af suppleanter. På valg er:
     • Peder Jørgensen, Helsted.
     • Steffen Lauridsen, Gl. Rye.

§  Valg af revisor & suppleant:

o    På valg som revisor er: Bernt Nielsen, Gassum.

o    På valg som revisorsuppleant er: Søren Sørensen, Klejtrup

   • Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen vil Danske Vandværkers Landsformand orientere om politik, presserende hændelser og igangværende tiltag mv.

Regionens regnskab med påtegninger, det kommende budgetforslag, vedtægter og evt. indkomne forslag, samt Danske Vandværkers regnskab vil være at finde på Danske Vandværkers hjemmeside, www.danskevv.dk. under Region Midt, når revisionen er afsluttet, dog senest en måned forud for generalforsamlingen.

Til arrangementet, frokost og generalforsamling, der gennemføres uden betaling, er der naturligvis fri adgang for alle bestyrelsesmedlemmer i de enkelte vandværker som er medlemmer af Danske Vandværker, Region Midt, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.

Efter generalforsamlingen afholdes valg til Teknisk Forum:

·         På valg som bestyrelsesmedlem er: Allan Jensen, Hasselager-Kolt .

·         På valg som suppleant er: Thorbjørn Madsen, Vildbjerg .

Vel mødt til en god dag.

Tilbage til forrige side