Arrangementer

Tilbage til forrige side

Driftskursus - selvstudie

Dato: 25-04-2017
Region: Danske Vandværker

Tilmeldingsfristen er udløbet

Sted

Hotel Falster
Skovalléen 19
4800 Nykøbing F
Tlf: 54859393
www.hotel-falster.dk

Underviser:

;

Tid

Kl. 14:15 - 16:00

Tilmeldingsfrist

14-03-2017

Max antal deltagere

20

Ansvarlig

Niels Grann, Danske Vandværker

Deltagerliste

Mere info

Med Danske Vandværkers driftskursus, får du styr på vandets vej fra boring til forbrugeren. Der er fokus på vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse. Kurset lever op til alle lovkrav om kvalitetssikring, som beskrevet i bekendtgørelse 132.

Formål 

Kurset sætter fokus på vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse fra boring til forbruger.

Vi gennemgår alle anlæg/komponenter der typisk indgår i en vandforsyning. Hovedgrupperne er: kildeplads, boringer, bygning, behandlingssystem, beholderanlæg, udpumpningsanlæg og ledningsanlæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den driftsansvarlige på vandforsyningen for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller smed/ VVS’er, som passer vandforsyningen.

Dokumentation for gennemført kursus

For at kunne dokumentere gennemført kursus, skal selvstudiet afsluttes med en prøve, som skal bestås. Ved bestået prøve, udstedes certifikat.

Prøven

Prøven tages på et af de kursussteder, hvor 3 dages kurset afholdes.

Prøven er bestået, når 20 af de 25 spørgsmål er rigtig besvaret.

Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter.

Der må ikke bruges hjælpemidler under prøven.

I timen før prøven, er der mulighed for at stille afklarende spørgsmål til kursuslederen om emnet.

Venligst mød mindst 15 minutter før prøvestart.

Undervisning

Selvstudie hvor kursusmaterialet fremsendes ca. 5 uger for prøven.

Kursusmateriale

• Kompendium: Drift af vandforsyning

• Love, bekendtgørelser og vejledninger.

Loven kræver

Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2).

Tilbage til forrige side