Arrangementer

Tilbage til forrige side

Driftskursus MED overnatning

Dato: 02-05-2017 - 04-05-2017
Region: Danske Vandværker

Tilmeldingsfristen er udløbet

Sted

Agerskov Kro og Hotel
Hovedgaden 3
6534 Agerskov
Tlf: 7483 3228
www.agerskov-kro.dk

Forplejning

Ja

Underviser:

; Henrik Nybo Laugesen, Kemic Vandrens; Jan B. Nielsen, JCH; Niels Grann, Danske Vandværker; Christian Christiansen, PC Brøndboring; Jesper Koldsø, Analytech;

Tid

Starttidspunkt første dag: kl. 07:45
Sluttidspunkt sidste dag: kl. 16:30

Tilmeldingsfrist

21-03-2017

Max antal deltagere

20

Ansvarlig

Niels Grann, Danske Vandværker

Deltagerliste

Mere info

Rent vand fra boring til forbrugeren. Fokus på vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse. Kurset lever op til alle lovkrav om kvalitetssikring.

Med overnatning

Kurset er 3 dags internatkursus med 2 overnatninger. Ønsker du ikke overnatning, skal du i stedet vælge ”Driftskursus – Uden overnatning”.

Formål 

Kurset sætter fokus på vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse fra boring til forbruger.

Vi gennemgår alle anlæg/komponenter der typisk indgår i en vandforsyning. Hovedgrupperne er: kildeplads, boringer, bygning, behandlingssystem, beholderanlæg, udpumpningsanlæg og ledningsanlæg.

Målgruppe

Kurset henvender sig til den driftsansvarlige på vandforsyningen for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/ VVS’er, som passer vandforsyningen.

Deltagerbevis eller certifikat

Alle kursister, der deltager i kurset fra start til slut får udleveret et deltagerbevis. 

Kursister, der afslutter kurset med en bestået prøve, får udstedt et certifikat. 

Prøven er bestået, når 20 af de 25 spørgsmål er rigtig besvaret. 

Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter.

Undervisning

Intensivt kursusforløb med 3 dages undervisning.

• 7-9 lektioner om dagen. 

• Lektionerne er på 45 minutter. 

Kursusmateriale

• Kompendium: Drift af vandforsyning

• Love, bekendtgørelser og vejledninger.

Du får udleveret kursusmateriale med den gennemgåede teori, emner og anbefalinger.

 

Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket. 

(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2). 

Tilbage til forrige side