Arrangementer

Tilbage til forrige side

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Dato: 03-05-2017
Region: MIDT

Tilmeldingsfristen er udløbet

Sted

Låsby Kro
Hovedgaden 49
8670 Låsby
Tlf: 86 95 17 66
www.laasby-kro.dk

Forplejning

Ja

Underviser:

Per Q. Ovesen, advokat;

Tid

Kl. 18:00 - 22:00

Tilmeldingsfrist

19-04-2017

Max antal deltagere

30

Ansvarlig

Willy Tang, Danske Vandværker

Deltagerliste

Mere info

Formål
Du får indsigt i de generelle regler for bestyrelsesarbejde. Hvordan vælges og nedsættes en bestyrelse, hvilke kompetencer har bestyrelsen, og hvilke opgaver har det enkelte bestyrelsesmedlem?

For bestyrelser i forbrugerejede vandforsyninger er der ikke noget overordnet lovgrundlag, men der er lovgivning for de vandforsyningsmæssige opgaver, som bestyrelsen forvalter.

 

Målgruppe
Kurset henvender sig til vandværkets bestyrelsesmedlemmer.

 

Deltagerbevis

Alle kursister, der deltager i hele kurset får udleveret et deltagerbevis.

 

Undervisning

Aftenkursus som består af 4 lektioner af 45 minutter.

 

Kursusmateriale

·         Håndbog: Bestyrelsens ansvar og opgaver.

 

Du får udleveret kursusmateriale med den gennemgåede teori, emner og eventuelle anbefalinger.

Tilbage til forrige side