Arrangementer

Tilbage til forrige side

Behandling og udpumpning

Dato: 01-06-2017
Region: SYD

Tilmeldingsfristen er udløbet

Sted

Agerskov Kro og Hotel
Hovedgaden 3
6534 Agerskov
Tlf: 7483 3228
www.agerskov-kro.dk

Forplejning

Ja

Underviser:

Henrik Nybo Laugesen, Kemic Vandrens;

Tid

Kl. 18:00 - 22:00

Tilmeldingsfrist

21-05-2017

Max antal deltagere

30

Ansvarlig

Thorkild Jensen, Danske Vandværker

Deltagerliste

Mere info

Formål
Du får et indgående kendskab til, hvordan vandbehandling fungerer med iltning og filtrering af vandet.

Følgende bliver også gennemgået på kurset:

·         Videregående vandbehandling, der kræver godkendelse hos kommunen.

·         Skylleprocessen i forbindelse med filterskyl.

·         Opbevaring af vandet i forskellige typer af rentvandsbeholdere samt forskellige typer af udpumpningsanlæg.

 

Målgruppe
Kurset henvender sig til den driftsansvarlige på vandforsyningen for eksempel driftsbestyrer, vandværkspasser eller en smed/ VVS’er, som passer vandforsyningen, samt ansatte og bestyrelsesmedlemmer.

 

Deltagerbevis

Alle kursister, der deltager i hele kurset får udleveret et deltagerbevis.

 

Undervisning

Aftenkursus som består af 4 lektioner af 45 minutter.

 

Kursusmateriale

·         Kompendium: Drift af vandforsyning

Du får udleveret kursusmateriale med den gennemgåede teori, emner og eventuelle anbefalinger.

 

Uddannelsesforløb

Kurset er modul 3 af 9 moduler af uddannelsesforløbet for den driftsansvarlige.

·         Modul 1: Grundlæggende vandforsyning

·         Modul 2: Indvinding af drikkevand   

·         Modul 3: Behandling og udpumpning af drikkevand

·         Modul 4: Distribution af drikkevand

·         Modul 5: Tilbagestrømningssikring og vandmålere

·         Modul 6: Grundlæggende vandkvalitet

·         Modul 7: Sygdomsfremkaldende bakterier, zoneopdeling og reaktion ved forurening

·         Modul 8: Gode hygiejneregler

·         Modul 9: Kvalitetssikring og risikovurdering

 

 

Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket.
(Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg § 2). 

Tilbage til forrige side